Rekryteringsföretag inom Bygg & anläggning

Som rekryteringsföretag inom bygg och fastighet värdesätter vi kandidaternas personlighet lika mycket som kompetens. Vi vet att specialisternas värderingar och attityd är minst lika viktig som deras kompetens. Framförallt om de ska passa er.

Rätt person på rätt plats är inte bara en fråga om yrkestekniskt kunnande och erfarenhet, utan att vi tillsammans bygger en bra värdegrund utan konservativ jargong, prestige och gammaldags ledarskap.

Vår rekryteringsprocess
steg för steg

1 .Briefing
Vi säkerställer att parterna har en gemensam bild av uppdraget. Tillsammans fastställs en kravprofil, en tydlig strategi och en tidsplan för uppdraget.


2. Long-list

Vi presenterar en digital lista med relevanta kandidater som genom kartläggning och research identifierats med den fastställda briefingen som grund.


3. Short-list
Efter den första sållningen av listan kontaktas kandidater per telefon för en strukturerad intervju. Ur det urval som identifieras, bjuds kandidaterna in till en djupintervju hos oss.


4. Presentation & urval
Vi presenterar slutkandidaterna för er i ett möte och ni erhåller en skriftlig presentation innehållande CV, intervjuunderlag och ekonomiska villkor.

5. Testing
Vi mäter och bedömer slutkandidatens deduktiva, induktiva och numeriska slutledningsförmågor samt värdering och motivation. Målet är att presentera ett brett underlag och minimera risken för felrekrytering.

6. Bakgrundskontroll och referenstagning
Vi genomför en noggrann bakgrundskontroll av slutkandidaten samt utför en högkvalitativ referenstagning och erhåller ett skriftligt rapportunderlag.


7. Anställning
Ett anställningserbjudande presenteras för en slutkandidat. I vår process ingår det även att vi 6 månader efter genomfört rekryteringsuppdrag följer upp med båda parter.

rekryteringsföretag bygg och anläggning
rekryteringsföretag bygg och anläggning
rekryteringsföretag bygg och anläggning

Därför ska du välja Linkz

Har du en fråga, har vi garanterat svaret. Ta kontakt med oss genom formuläret till höger så återkommer vi så snart vi kan.

Sagt om vårt rekryteringsföretag inom bygg

alexander hedin regionchef ssb

Alexander Hedin

Regionchef på SBB

"Linkz är rekryteringspartner med djup förståelse för fastighetsbranschen, skicklig på behovsanalyser samt förstå uppdragsgivarens förväntan. De agerar affärsmässigt, är rådgivande och personlig i relationen till sin uppdragsgivare och kandidaterna. Genom sin metodiska rekryteringsprocess skapas trygghet och tydlighet för uppdragsgivare såväl som kandidaterna, vilket också bidrar till ett resultat som många gånger blir över förväntan."

... LÄS MER

Gunilla Wikholm
Head of People Experience på Castellum

Linkz visade stort engagemang och intresse för vår verksamhet. De såg till att läsa på och informera sig om vår affär och utmaningar framåt. Vi fick feedback från kandidater som varit aktuella under processen att rekryteringskonsulten var väl påläst och kunde besvara deras frågor på ett mycket insatt och bra sätt. Linkz arbetade strukturerat, återkopplade under processen och höll utlovad tidplan. Vi är mycket nöjda med samarbetet och våra nya kollegor som Linkz hjälpte oss att hitta.

... LÄS MER

Per Ellverson
Delivery Director på Formpipe

Vi hittade riktigt bra nya medarbetare med Linkz hjälp.

Linkz bidrog till vår urvalsprocess med genomgående analys av kandidaternas styrkor och svagheter, vilket underlättade vårt intervjuarbete. Ansvarig rekryteringskonsult hos Linkz visade stort engagemang och var lyhörd för våra behov. Även när vi ändrade oss mitt i processen hittade han konstruktiva lösningar så att vi slapp tappa tid. Han såg till att läsa på och förstå vår affär och framtidsplaner. Kandidater som varit aktuella under processen berättade att Linkz gett dem stort stöd. Många av de frågor som jag som rekryterande chef förväntat mig, hade ansvarig rekryteringskonsult redan klarat ut med kandidaterna! Att samarbeta med Linkz gav en strukturerad process. Vi fick löpande återkoppling och de hjälpte även oss att hålla vår tajta tidplan. Vi är mycket nöjda med samarbetet, och särskild med de underbara nya kollegor som Linkz hjälpte oss att hitta!

... LÄS MER

Relationsskapande rekryteringsföretag och interimsspecialister inom IT, bygg och fastighetsbranschen. Utgår från Stockholm, uppdrag i hela Sverige

Kontakta oss

Sundbybergs Torg 1

172 67 Sundbyberg
C/o Helio

010-16 00 640

samtal@linkz.se

Copyright Linkz AB