Policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR

1. Behandling

En personuppgift innefattar personnummer, namn, telefonnummer, bostadsadress, utlåtande från referenser, intervjusvar, personligt brev. Även intervjuanteckningar och uppgifter från referenser kan räknas som personuppgifter, dock kan de två sistnämnda uppgifterna, under vissa omständigheter, ses som arbetsmaterial och inte omfattas av lika stränga regler.

Uppgifter som bedöms känsliga och får ej registreras:

Ras

Etnicitet

Politiska åsikter

Religiös- eller filosofisk tillhörighet

Genetiska uppgifter eller biometrisk data

Hälsa eller sexualitet

Medlemskap i fackförening

2. Sourcing och search VS GDPR

Eftersom Linkz AB arbetar med headhunting, search och sourcing hanteras personuppgifter utan att först ha fått samtycke från talanger. All offentlig tillgänglig information, eller uppgifter som lämnas i ett sammanhäng där personer rimligtvis kan tänkas vilja bli kontaktade, kräver inget samtycke i förväg. Så fort ansvarig researchkonsult på Linkz AB börjar samla in information och registrera privatpersoners personuppgifter, även om det bara rör sigom namn och kontaktuppgifter, finns krav på att vi ska höra av oss till talangen och informera. Även principerna för persondata gäller. Om talangen skulle motsätta sig behandlingen ska uppgifterna raderas utav Linkz omedelbart. Detta ska ske:

 1. Senast inom en månad från det att Linkz registrerat uppgifterna,

 2. Vid första tillfället då Linkz tar kontakt med talangen eller,

 3. Första gången då Linkz lämnat uppgifterna till rekryterande företag.

De personuppgifter som är relevanta för en researchkonsult på Linkz att samla in ochbehandla är följande:

 1. För- och efternamn

 2. Telefonnummer

 3. E-postadress

 4. Aktuell position

 5. Aktuellt företag

 6. CV

 7. Personligt brev

 8. Projektlista

 9. Referenstagning

 10. Intervjunotering

 11. Löneanspråk

 12. Testresultat

Tumregeln är att vi ska ge samma information till en talang som ansvarigresearchkonsult hittat eller sökt kontakt med som det talangen skulle ha fått om denskickade in en ansökan själv.

Linkz ska se till att tillämpa uppgiftsminimering, det vill säga undvikaatt samla uppgifter utan ett tydligt syfte. Personuppgifter får ej samlas in omdet ”är bara bra att ha”. Ett exempel är personnummer.

Enligt lagringsminimering behöver uppgifterna gallras direkt efter att rekrytering är avslutad. Uppgifter tillhörande talang ska makuleras i alla led, detvill säga från alla lagringsplatser, mail, rekryteringsverktyg, etc. Dock finns lagar iSverige, offentlighetsprincipen, som är överordnande GDPR:s regel för hur länge dukan spara ansökningsbehandlingar som gör att ett företag med rättslig grund kan hakvar dem en viss tid efter avslutad rekrytering.

Säkerhet för personuppgifter. Linkz AB ska se till att det finns en tillräcklig god nivå av säkerhet i hur personuppgifter behandlas och lagras. Dessa ska med hjälp av tekniska åtgärder se till att personuppgifterna inte hanteras på ett sätt som går emot principerna för behandling av personuppgifter.

Talangers rättigheter. Rättelse; att kunna få felaktiga uppgifter rättade.Tillgång; den som har lämnat in en ansökan kan begära att få ut en kopia av sina lagrade personuppgifter. Dataportabilitet; begäran av utdrag av data i ett elektroniskt format.Glömd; befintlig eller potentiell talang har rätt att personuppgifterna efter en viss tidraderas, samt att de vid begäran tas bort.

Du har säkert frågor som vi kan svara på!

Ring oss: 010-16 00 640Kontakta oss

Relationsskapande rekryteringsföretag och interimsspecialister inom IT, bygg och fastighetsbranschen. Utgår från Stockholm, uppdrag i hela Sverige

Kontakta oss

Sundbybergs Torg 1

172 67 Sundbyberg
C/o Helio

010-16 00 640

samtal@linkz.se

Copyright Linkz AB