Fyra spaningar från Svenskt näringslivs rekryteringsenkät 2018

2021.11:00 ● Tips ● Reza Rad

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har sedan slutat av 1990-talet kartlagt företagens rekryteringsbehov. Årets upplaga besvarades av ungefär 6000 företag och ur den har vi tagit fram fyra intressanta spaningar.

  1. Fler företag har försökt att rekrytera: Rekryteringsenkätens resultat visar att 69 procent av de tillfrågade företagen har försökt att rekrytera medarbetare under de sex senaste månaderna. Det är en ökning med 11 procent sedan rekryteringsenkäten senast genomfördes år 2015.

  2. Kompetensbristen blir alltmer utbredd: Resultatet visar att drygt vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas.

  3. Attityd och engagemang är viktigt vid rekrytering: Rekryteringsenkätens resultat bekräftar att företag lägger stor vikt vid personliga egenskaper i samband med rekrytering.

  4. Sociala medier allt vanligare vid rekrytering: Sociala medier blir allt vanligare att använda vid rekrytering. I årets rekryteringsenkät visade hälften av företagen att de använt denna rekryteringsväg.

Det finns olika aspekter att ta till sig om den här undersökningen och vi på Linkz ger vår syn på den.

Det faktum att det sker en ökning av rekryteringar bland företag i Sverige är en god trend för Sveriges arbetsmarknad. Att dock var fjärde av dessa rekryteringar misslyckas är en mindre bra tendens.

Detta kan bero på flera olika anledningar, men det faktum att företag idag lägger större vikt vid de personliga egenskaperna i samband med en rekrytering säger mycket. Dels kan det ha att göra med att vi idag är mer medvetna om att ett dynamiskt team som trivs med varandra innebär goda arbetsresultat.

Kompetensbaserad rekrytering är också en vanlig metod som flera rekryteringsföretag använder sig utav. En intervjumetod som fokuserar på talangens personliga egenskaper och färdigheter för den uppsatta kravprofilen. Den här metoden är allt vanligare idag och det kan finnas ett samband med enkätens resultat gällande att de personliga egenskaperna hos en talang blir allt viktigare.

Under ett intervjutillfälle hos oss på Linkz så vill vi djupdyka i de frågor som är kopplat till personens egenskaper för att lyssna och hämta in den information som är relevant. Som en neutral part i processen vill vi att talangen ska känna sig bekväm och avslappnad, då får man ofta en bättre bild av personen, eftersom det inte är lika ”skarpt läge”.

Och i en tid när även sociala medier blir att vanligare vid rekryteringar är det också så att behovet av att ha tillgång till ett starkt nätverk ökar. Att hitta rätt talang till rätt företag är en process som kräver kunskap och engagemang.

I den digitala framväxtens tid är det också ett måste för ett företag att ha en bra hemsida och uppdaterade konton på sociala medier. Företaget måste vara en del av de sociala nätverken, liksom talangerna är det en förutsättning för att synas. Företag måste helt enkelt synas på samma plats som talangerna finns. Det är i den digitala världen som talangerna gör sin snabba bedömning om vad de tycker om företaget i fråga.

Våra nyheter

LÄS FLER NYHETER

Relationsskapande rekryteringsföretag och interimsspecialister inom IT, bygg och fastighetsbranschen. Utgår från Stockholm, uppdrag i hela Sverige

Kontakta oss

Sundbybergs Torg 1

172 67 Sundbyberg
C/o Helio

010-16 00 640

samtal@linkz.se

Copyright Linkz AB